Bản tin họp Ban điều hành mạng lưới Mạng lưới Biến đổi khí hậu miền Trung

Được thành lập từ năm 2012 và chính thức hoạt động từ đầu năm 2014 với sự tài trợ của tổ chức phi chính phủ quốc tế Plan International , đến nay, mạng lưới Biến đổi khí hậu tại miền Trung (CCN) đến nay đã có khoảng hơn 50 thành viên là các tổ chức/cá nhân và đang từng bước khẳng định vai trò, tiếng nói quan trọng của mình trong việc kết nối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tầm ảnh hưởng đối với các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam cũng như các tổ chức, cơ quan chính phủ.

Mạng lưới Biến đổi khí hậu tại miền Trung (CCN) được thành lập nhằm mục đích liên kết và huy động các nguồn lực nhằm góp phần giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng miền Trung trước những tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Với mục tiêu đánh giá tổng kết và rút kinh nghiệm các hoạt động trong 3 quý đầu năm 2014 và chuẩn bị kế hoạch hoạt động cho mạng lưới quý IV/2014 và năm 2015, ngày 18/11 vừa qua,  cuộc họp giữa các thành viên Ban điều Hành mạng lưới đã diễn ra tại Văn phòng Malteser International, số 48 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

12

Ảnh 1. Cuộc họp được tổ chức tại văn phòng Malteser International – Đà Nẵng

Trọng tâm chính của cuộc họp là việc trao đổi, chia sẻ để rút kinh nghiệm về công tác điều phối mạng lưới cũng như kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của mạng lưới trong 3 quý đầu năm 2014.

Dưới sự tài trợ của Plan International với hợp phần/dự án “Hình thành và phát triển mạng lưới về Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại miền Trung Việt Nam”, CCN đã nâng tầm hoạt động và mang tầm ảnh hưởng, tiếng nói đến các tổ chức xã hội dân sự và các mạng lưới hoạt động khác về biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Theo đó, từ đầu năm 2014 đến nay, mạng lưới CCN đã tổ chức được một số hoạt động rất có ý nghĩa nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên của mạng lưới về Biến đổi khí hậu, cũng như truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và thành viên mạng lưới về Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Một trong những hoạt động được đánh giá là thành công cao và mang tầm ảnh hưởng lớn không chỉ đối với cộng đồng, thành viên của mạng lưới mà còn góp phần truyền thông hình ảnh, tiếng nói của mạng lưới CCN đến với các tổ chức, cơ quan chính quyền, đó là sự kiện hưởng ứng ngày Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai năm 2014 được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 10/10 vừa qua. Hoạt động của sự kiện này đã được rất nhiều thành viên quan tâm hưởng ứng và thông tin về sự kiện cũng được viết và đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng.

11

Ảnh 2. Cam kết giữa các thành viên BĐH

Bên cạnh đó, các thành viên của Ban điều hành mạng lưới cũng đã thảo luận và phát thảo kế hoạch hoạt động cho năm 2015. Đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng đề xuất ý tưởng để kêu gọi tài trợ cho hoạt động của mạng lưới trong những năm tiếp theo.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong công tác tổ chức, phối hợp cũng như những trở ngại bước đầu do mạng lưới mới thành lập, tuy nhiên, trong năm đầu tiên, các hoạt động của Mạng lưới CCN được các thành viên trong Ban điều hành đánh giá thành công và đạt được các mục tiêu hoạt động của mạng lưới trong năm 2014.

Trong thời gian tới, với những kế hoạch, chiến lược được vạch ra rõ ràng cũng như với sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, hi vọng Mạng lưới Biến đổi khí hậu miền Trung (CCN) sẽ tiếp tục khẳng định mình và góp phần thiết thực trong việc kết nối nguồn lực giữa các tổ chức phi chính phủ với nhau và với các tổ chức chính phủ, đối tác khác, cùng nhau  hành động vì một mục tiêu chung nhằm giúp cộng đồng “Thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai”.  

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *