Tập huấn Kỹ năng lập kế hoạch truyền thông

Từ ngày 8-11/5/2015, Mạng lưới Biến đổi khí hậu miền Trung (CCN) đã tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng lập kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi”. Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Hình thành và phát triển mạng lưới về Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại miền Trung Việt Nam” do Plan International tài trợ và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung tổ chức thực hiện.

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động truyền thông có quan tâm về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam.

Đã có hơn 30 học viên đăng ký và tham dự khóa tập huấn. Các học viên của khóa tập huấn là thành viên của đến từ các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Bình Định.

Các học viên đến từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Bình Định

Các học viên đến từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Bình Định

Tại khóa tập huấn, Ông Lê Đại Trí – Giảng viên của khóa tập huấn đã trang bị cho các học viên các nội dung chính như: Truyền thông và chiến dịch truyền thông; Truyền thông và cách tiếp cận để làm thay đổi hành vi; Truyền thông thay đổi hành vi và huy động cộng đồng; Theo dõi và đánh giá chiến dịch; và Những việc cần làm để tổ chức một sự kiện truyền thông. Trong đó, giảng viên đã dành nhiều thời gian để đi sâu vào nội dung “Truyền thông thay đổi hành vi và huy động cộng đồng” đồng thời tập trung vào hướng dẫn kỹ năng cho các học viên như: Phân tích vấn đề cần truyền thông; Phân tích đối tượng truyền thông; Phân tích tổ chức; Xây dựng mục tiêu truyền thông; Xác định chuyến lược truyền thông; Xác định hoạt động truyền thông; Tập huấn về truyền thông; Sản xuất tài liệu hỗ trợ truyền thông.

Với phương pháp chủ yếu là thảo luận và thực hành, chia sẻ ngay tại lớp học… lớp tập huấn đã huy động sự tham gia tích cực của 30 học viên trong tất cả các nội dung tại khóa học.

Giảng viên đã truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý trong lập kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi

Giảng viên say sưa giảng giải tại khóa học

 

Thảo luận nhóm sôi nổi

Các học viên thảo luận bài tập nhóm sôi nổi

Khóa học không chỉ trang bị cho học viên những kiến thức về lập kế hoạch truyền thông mà điều quan trọng hơn là đã thôi thúc được mong muốn cần phải lập ra được những bản kế hoạch truyền thông có khả năng thay đổi hành vi có tính khả thi ở hầu hết các học viên ngay sau khóa học. Nhiều học viên còn có dự định thay đổi cách thực hiện hoạt động truyền thông tại tổ chức của mình. Vấn đề còn lại là môi trường để các học viên áp dụng những kiến thức, lòng nhiệt huyết mà giảng viên đã truyền dạy.

Lòng nhiệt huyết được giảng viên khơi dậy trong mỗi thành viên

Lòng nhiệt huyết được giảng viên khơi dậy trong mỗi  học viên

Khóa học đã đáp ứng được các mục tiêu ban đầu mà ban tổ chức đã đề ra và là dịp để mỗi một thành viên CCN có cơ hội gần gũi chia sẻ kinh nghiệm làm dự án cho nhau.

Cuối khóa tập huấn, Ban điều hành CCN cũng đã thảo luận nhanh với các tổ chức thành viên về việc xác định hành vi cần truyền thông và những công việc bước đầu để xây dựng các kế hoạch hành động trong thời gian tới.

Khóa tập huấn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi thành viên CCN

Khóa tập huấn là kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi học viên

Tác giả: Bảo Hòa

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *