EINFO - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo nghiên cứu “Kinh tế học về Biến đổi khí hậu ở Thái Bình dương", trong đó cảnh báo rằng các quốc gia Thái