CCN: Nhìn lại hoạt động 4 tháng đầu năm 2015

Đến tham dự cuộc họp có nhiều thành viên CCN đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Tất cả các thành viên trong Ban điều hành đều có mặt và luân phiêu điều hành cuộc họp.

Thay mặt cho Ban điều hành CCN, ông Võ Chí Tiến, điều phối viên mạng lưới  CCN – cán bộ của Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của mạng lưới trong 4 tháng đầu năm. Các hoạt động chính như: Nâng cấp website của CCN; Tổ chức tham quan học tập các mô hình về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng và giảm nhẹ BĐKH đều đã thực hiện và mang lại kết quả tốt. Bên cạnh đó, ông Tiến cũng đã phổ biến một số thông tin quan trọng từ kết luận của Ban điều hành hồi ngày 28/3 để toàn thể các thành viên CCN biết thông tin.

Sau phiên báo hoạt động của mạng lưới, các thành viên của đoàn tham quan đã luân phiên trình bày những ghi nhận và bài học kinh nghiệm từ các mô hình học được của chuyến tham quan tại 04 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên từ ngày 16-20/4/2015. Qua đó, các thành viên được tham quan và không được tham quan chia sẻ với nhau những bài học quý báu đặc biệt là các mô hình có khả năng nhân rộng. Đó là các mô hình về quản lý rủi to thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu cũng như các mô hình công ty/HTX giúp dân trồng cây thuốc nam.

Tại cuộc họp, các thành viên cũng đã thống nhất một số hoạt động quan trọng trong quý II/2015 như: họp ban điều hành; đưa tin, viết bài và dịch bài tư liệu hóa sau chuyến tham quan; tập huấn lập kế hoạch truyền thông và tổng kết dự án do Plan tài trợ.

Cuộc họp diễn ra trong không khí vui tươi, cởi mở và vô cùng thân thiện.

Hình 1

Mạng lưới CCN họp tổng kết quý I/2015

Hình 2

Thành viên mạng lưới phát biểu ý kiến

Bảo Hòa

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *