Xóa bỏ rào cản thông tin thông qua hệ thống thông tin kỹ thuật số dễ tiếp cận (DAISY)

DAISY_Opening ceremony

Dự án “Xây dựng năng lực và xóa bỏ rào cản đối với người khuyết tật trong Quản lý rủi ro thiên tai thông qua hệ thống thông tin kỹ thuật số dễ tiếp cận tại Việt Nam” đã tổ chức hội thảo khởi động vào ngày 12/1/2016 tại Hà Nội. Hội thảo được tổ chức tại văn phòng nhóm Điểm Tựa, thuộc Trung tâm Dạy nghề và Phục hồi Chức năng cho Người mù trẻ Hà Nội cùng với sự tham gia của 33 đại biểu đến từ nhà tài trợ dự án, các tổ chức làm về giảm thiểu rủi ro thiên tai và người khuyết tật và tổ chức phát triển công nghệ hỗ trợ (ATDO), tư vấn kỹ thuật cho dự án và báo đài.

Thông qua hội thảo, đại diện của Malteser International, tổ chức thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ của UPS đã trình bày các lý do để thực hiện dự án DAISY cũng như thời gian, các kết quả mong đợi và hoạt động liên quan. Ngoài ra, ông Hiroshi- Phó giám đốc Trung tâm ATDO tại Nhật Bản, thay mặt cho nhóm tư vấn kỹ thuật đã giúp người nghe hiểu hơn về định dạng DAISY là gì, lợi ích của việc sử dụng định dạng này đối với các nhóm khuyết tật về đọc chữ in cũng như chia sẻ về việc áp dụng định dạng này ở nhiều nước trên thế giới.

Các thành viên tham gia hội thảo khởi động dự án đã đánh giá cao về dự án DAISY như là một giải pháp về công nghệ nhằm giúp loại các bỏ rào cản về thông tin đối với người khuyết tật trong công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng như các hoạt động xã hội khác. Ông Hoàng Mộc Kiên, một giáo viên của trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu đã phát biểu: “Tôi đã được nghe nói rất nhiều về định dạng DAISY và cũng nhiều lần thử dùng định dạng này; tuy nhiên, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể làm được. Thật là tốt khi có dự án xây dựng năng lực cho các thành viên nhóm Điểm Tựa và hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết để chúng ta có thể bắt đầu sản xuất tài liệu theo định dạng DAISY tại Việt Nam. Người khuyết tật chúng tôi chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ dự án này.”

Ngay sau buổi lễ khởi động dự án, một khóa tập huấn 10 ngày nhằm chuyển giao công nghệ cơ bản về sản xuất DAISY cho các thành viên nòng cốt của nhóm Điểm Tựa , nhóm hưởng lợi trực tiếp từ dự án.

Nhóm công tác về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Malteser International Vietnam

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *